PreHeater
Price in USD $
Nano Preheater Set
100 V
120 V
$ 1,875
230 V
IR Preheater Set
100 V
120 V
$ 1,815
230 V
Convection Preheater Set
100 V
120 V
$ 4,260
230 V
XL Preheater Set
100 V
120 V
$ 13,200
230 V
PHN-SA
Nano PCB Support
$ 425
PHS-SA
Small PCB Support
$ 420
PHB-SA
Large PCB Support
$ 910
PHXL-SA
XL PCB Support
$ 1,600